Хөрсний судалгаа, инженер-геологийн чиглэлээр хийгдсэн ажлуудЗахиалагч байгууллага

Судалгаа хийсэн обьектийн нэр

Хийж гүйцэтгэсэн ажлын нэр төрөл

2011 он

Монголын алт ХХК

Цагаан суврагын зэс-молибдений ордын геотехникийн судалгаа

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Геотехникийн судалгаа, үр дүнгийн тайлан, дүгнэлт

2012 он

Барилга, хот байгуулалт, зам тээврийн яам

Бичигтийн боомт орчмын ерөнхий төлөвлөлтийн ажлын инженер-геологийн судалгаа

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Инженер геологиийн цогц судалгаа, зураглал

Төвшугам ХХК

Дарханхотын 2 багНарлагхотхон

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Хөрсний судалгаа, мэргэжлийн дүгнэлт

Барилга, хот байгуулалт, зам тээврийн яам

Бургастайн боомт орчмын ерөнхий төлөвлөлтийн ажлын инженер-геологийн судалгаа

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Инженер геологиийн цогц судалгаа, зураглал

Аксиом ХХК

СХД 18 хороо 54 айлын орон сууц

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Инженер геологиийн цогц судалгаа, зураглал

2013 он

Монгол бетон дэр ХХК

Өмнөговь аймгийн Цогт цэций сумын нутагт, 6га талбай үйлдвэрийн барилга

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Инженер геологиийн цогц судалгаа, зураглал

Грандтек ХХК

Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ийн өргөтгөлийн байр

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Хөрсний судалгаа, мэргэжлийн дүгнэлт

Грандтек ХХК

Нийслэлийн 38 сургуулийн шинэчилсэн байр

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Хөрсний судалгаа, мэргэжлийн дүгнэлт

Түмэнзаг ХХК

Нүүрс угаах үйлдвэрийн байр

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Хөрсний судалгаа, мэргэжлийн дүгнэлт

Лэндметерик ХХК

БЗД-ийн 2 хороо 120 айлын орон сууц

Өрөмдлөг

Хөрсний дээжийн шинжилгээ

Хөрсний судалгаа, мэргэжлийн дүгнэлт